هومن قلمبری

هومن قلمبری

سرمایه گذار
پگاه ثلاثی

پگاه ثلاثی

مدیر عامل
آرزو مقصودی

آرزو مقصودی

کارشناس سوشال مارکتینگ
حمیدرضا قائمی

حمیدرضا قائمی

نویسنده و استراتژیست محتوا
مرضیه خلیفه

مرضیه خلیفه

کارشناس دیجیتال مارکتینگ
الهام میرایی

الهام میرایی

کارشناس روابط عمومی
بابک شمس

بابک شمس

مدیر هنری
فاطمه ابراهیمی

فاطمه ابراهیمی

گرافیست