نصب تضمینی اپلیکیشن

 

کسانی که برای کسب‌و‌کار خود دست به طراحی اپلیکیشن زده‌اند به دنبال بازگشت هزینه‌های سرمایه‌گذاری و افزایش مخاطب هستند. تضمین برای نصب اپلیکیشن به این شکل است که آژانس تبلیغاتی ابتدا مخاطبین بازار هدف را جمع‌آوری می‌کند، سپس دنبال‌کنندگان آن اپلیکیشن را با تبلیغات گوناگون افزایش می‌دهد. آژانس تبلیغاتی ادتواپ پس از نتیجه‌گیری و رسیدن به اهدافی که صاحب اپلیکیشن در نظر داشته است هزینه تبلیغات را دریافت خواهد کرد و این تضمینی است بی‌نظیر برای مشاغل نوپا و کسب‌وکارهایی که به دنبال شناخته شدن اپلیکیشن خود هستند.

تبلیغ برای نصب اپلیکیشن از راه‌های گوناگونی انجام می‌شود:

  • ایجاد کمپین و فوکوس بر روی نصب اپلیکیشن
  • تبلیغات کلیکی در وبسایت‌ها برای نصب اپلیکیشن
  • تبلیغات گسترده اینفلوئنسری برای نصب اپلیکیشن
  • ثبت نام حضوری و جذب مخاطب برای نصب اپلیکیشن