02166703497

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
021-66703497

استاپ‌موشن

 

استاپ موشن نیز یک نوع محتوای تصویری حرکتی است که در آن به شکل فریم به فریم اشیاء، لوگو، یا تصاویر را حرکت می‌دهند. در استاپ موشن دوربین ثابت است و از هر حرکت جسم عکس می‌گیرد و در تدوین تصاویر در یک ریل به یکدیگر متصل می‌شوند. استاپ موشن به دلیل ایجاد زمان تفکر برای بیننده جزو محتوای تصویری تاثیر گذار به‌شمار می‌آید.