تبلیغات روبیکا

روبیکا اپلیکیشنی ایرانی است که بیش از شش میلیون کاربر دارد. دقیقا مانند تلگرام، برای این اپلیکیشن چند منظوره نیز کانال‌هایی تعریف شده است که به راحتی، همراه با تولید محتوا تاثیرگذار می‌توانید بازخورد خوبی را نسبت به کسب و کار خود دریافت کنید.