02166703497

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
021-66703497

تولید پادکست

به مجموعه‌ای از فایل‌های صوتی پادکست گفته می‌شود. افراد محتوای صوتی را راحت‌تر درک می‌کنند و همزمان می‌توانند به نکاتی که در آن فایل صوتی گفته شده است فکر کنند. پادکست یک نوع رادیوی اینترنتی است که می‌تواند با پیش‌زمینه موسیقی نیز همراه باشد. با محتوای صوتی می‌توانید ذهن افراد را به چالش بکشید تا افراد شما را به خاطر بسپارند.