۰۲۱-۶۶۳۴۲۹۹۸

موشن گرافیک

موشن‌گرافی

 

کلمه‌ی موشن در ادبیات فارسی به معنای پویا و متحرک است. محتواهایی که به شکل ویدیوی متحرک هستند را موشن‌گرافی می‌گویند. محتوا به شکل موشن‌گرافی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که می‌توانید از طریق آن اطلاعاتی را در زمان کوتاه به شکلی تاثیرگذار در اختیار مخاطب بگذارید.