تیم آژانس دیجیتال مارکتینگ ادتواپ

هومن قلمبر

هومن قلمبر

سرمایه گذار ادتواپ
پگاه ثلاثی

پگاه ثلاثی

مدیرعامل ادتواپ
آرزو مقصودی

آرزو مقصودی

کارشناس شبکه های اجتماعی
فاطمه ابراهیمی

فاطمه ابراهیمی

گرافیست
حمیدرضا قائمی

حمیدرضا قائمی

نویسنده و استراتژیست محتوا
بابک شمس

بابک شمس

مدیر هنری
مرضیه خلیفه

مرضیه خلیفه

کارشناس دیجیتال مارکتینگ
الهام میرایی

الهام میرایی

کارشناس روابط عمومی